Article

EU distance selling rules to protect consumers are not practical for online sellers

By
Eliëtte Vaal
on
July 2, 2014

In this article Eliëtte Vaal argues that consumer law obligations based on EU distance sale laws are superfluous. It’s an opinion piece written for a Dutch newspaper (het Financieel Dagblad).

This article was initially published in het Financieel Dagblad on 2 July 2014.

Nieuwe regels koopcontract consument zijn overdadig

Sinds 13 juni gelden strengere regels voor het aangaan van overeenkomsten met consumenten, ook voor webwinkels. Zo wordt het aantal informatieplichten voor de handelaar en de bedenktijd van een consument bij een koop op afstand verdubbeld. Deze strengere regels zijn afkomstig uit de Europese Consumentenrichtlijn, met als doel een hoog beschermingsniveau voor de consument en meer grensoverschrijdende verkoop op afstand binnen de EU. Dit gaat erg ver. Handelaren worden straks geconfronteerd met meer en gedetailleerdere regels dan noodzakelijk.

Voortaan is een handelaar verplicht om een consument vóór de koop gedetailleerde informatie te verstrekken over betalingswijzen, opzegging en terugzending van producten. De nieuwe wet bevat een lijst van wel twintig verplichte, deels onnodig gedetailleerde informatie-items. Zo moet de handelaar een consument uitgebreid informeren over de wijze waarop die zijn herroepingsrecht kan inroepen. Ook moet in een webshop ‘uitdrukkelijk en prominent zichtbaar’ zijn dat de consument met de aankoop een betalingsverplichting op zich neemt. Ofwel: er moet een bestelknop met de woorden ‘bestelling met betalingsverplichting’ in de webshop worden opgenomen.

De consumentenbescherming gaat op enkele plaatsen erg ver. Het niet informeren over herroepingsmogelijkheden kan leiden tot een maximale verlenging van de bedenktijd met twaalf maanden. De webhandelaar moet dan binnen 14 dagen de koopsom aan de consument terugbetalen. Het achterwege laten van andere informatieverplichtingen geeft de consument de bevoegdheid tot ontbinding of vernietiging van de overeenkomst. Zo is een consument niet gebonden aan de overeenkomst wanneer de webhandelaar hem niet heeft geïnformeerd over zijn betalingsverplichting.

De veelheid en gedetailleerdheid van de nieuwe regels in combinatie met de strenge straffen op overtreding leiden tot veel werk en onzekerheid voor handelaren. Kortom, er is veel onnodig werk aan de (web)winkel.